Advertising Rates

Addlink.Vn là một sản phẩm của HDMotion dành riêng cho những bạn đam mê kiếm tiền trên internet.Bạn là người ngồi và làm việc nhiều trên máy tính. Bạn yêu thích chia sẻ những đường liên kết cho bạn bè hoặc cộng đồng mạng. Bạn có biết ngoài việc chia sẻ đường liên kết cho cộng đồng mạng như một thói quen, Nay bạn có thể vừa làm điều đó và vừa có thể kiếm thêm thu nhập qua hệ thống của chúng tôi.

Tại sao bạn lên chọn hệ thống của chúng tôi?

Quốc Gia Giá tính trên 1000 views
Desktop Mobile / Tablet Both
Worldwide Deal(All Countries) $1.00 $1.00 $1.00
Canada $4.00 $4.00 $4.00
United Kingdom $5.00 $5.00 $5.00
United States $5.00 $5.00 $5.00
Quốc Gia Giá tính trên 1000 views
Desktop Mobile / Tablet Both
Worldwide Deal(All Countries) $1.00 $1.00 $1.00
Canada $4.00 $4.00 $4.00
United Kingdom $5.00 $5.00 $5.00
United States $5.00 $5.00 $5.00